نصب 140 عدد مودم قرائت از راه دور بر روی کنتورهای سه فاز صنایع داراری دیماند بالای یک مگاوات در استان یزد (شهرستان های یزد، میبد، اشکزر، مهریز) و استان آذربایجان شرقی  (شهرستان های مرند، بستان آباد، صوفیان، عجب شیر، بناب، اهر، خدا آفرین، میانه، کلیبر، جلفا و ارس) به عنوان همکار شرکت سنجش افزار آسیا و شرکت توزیع نیروی برق.